Tel rose en vrouwelijke emancipatie: hoe stelt deze praktijk vrouwen in staat om controle te krijgen over hun seksualiteit?

Tel rose (tel-rose.nl), vaak gestigmatiseerd en verkeerd begrepen, speelt niettemin een cruciale rol in de ontwikkeling van vrouwelijke seksualiteit. Door middel van spraak en fantasie biedt hij een ruimte van vrijheid waar elke vrouw zich vrij en zonder oordeel kan uiten.

Le tel rose, een ruimte van vrijheid en expressie voor vrouwen


Tel rose is vooral een ruimte voor dialoog. Een erotisch gesprek waar de vrouw kan praten over haar verlangens, haar fantasieën, zonder taboes en zonder veroordeeld te worden. Het is een ongekende ruimte van vrijheid waar ze controle kan krijgen over haar seksualiteit, haar grenzen kan bepalen en nieuwe horizonten kan verkennen.

Een emancipatorische praktijk voor vrouwen


Tel rose is een emancipatorische praktijk voor vrouwen. Het stelt hem in staat een actrice van zijn seksualiteit te zijn, de leiding te nemen, zichzelf te laten gelden. Het is een vorm van macht, een manier voor haar om haar eigen regels te definiëren, om te zeggen wat ze wel en niet wil.


De roze tel stelt het woord ten dienste van seksuele bevrediging. Door de stem kan de vrouw haar verlangens, haar fantasieën, haar angsten uiten. Ze kan zeggen wat ze voelt, wat ze leuk vindt, wat ze wil. Het is een krachtig hulpmiddel waarmee hij zijn seksualiteit onder controle kan krijgen, naar zijn verlangens kan luisteren en deze vrijelijk kan uiten.


Tel rose is ook een hulpmiddel in de strijd tegen genderstereotypen. Het helpt om het beeld van de passieve, onderdanige vrouw te deconstrueren, om plaats te maken voor een actieve, dominante vrouw die de controle over haar seksualiteit neemt. Het is een ruimte waar de vrouw zichzelf kan zijn, zonder zich te hoeven conformeren aan maatschappelijke normen of verwachtingen.